Fotoalbum

Face2Face ontwikkelt duurzaam pand
TCO PROJECT

Binnen het Face2Face-netwerk is voldoende expertise aanwezig om een concept te ontwikkelen voor verduurzaming van een bestaand pand, waarbij de financieringslasten gecompenseerd worden door lagere exploitatielasten. Het plan kan ontwikkeld worden  vanuit het ‘halen en brengen’ principe (kennis inbrengen en leren van elkaar). Er zijn tal van projecten die panden een nieuwe bestemming met een goed verdienmodel kunnen geven. 

Het TCO project beslaat momenteel een 4-tal projecten. De opgedane ervaringen worden vanuit de verschillende projectgroepen gedeeld tijdens de bijeenkomsten van het Face2Face netwerk, zodat iedereen op de hoogte blijft en indien gewenst ook inbreng kan leveren.

Daarnaast is het voor leden mogelijk de verschillende projecten te volgen via: http://www.debouwin2015.nl/tco-project/Bekijk hier de powerpoint presentatie van de bijeenkomst van 20 maart 2014

De eerste ontwikkelingen van de verschillende projecten zijn inmiddels gestart. Zie voor een actuele beschrijving onze blog:

http://www.debouwin2015.nl/een-gezamenlijk-project-realiseren-dankzij-het-bundelen-van-kennis